Systemy zaopatrzenia społeczeństwa w energię elektryczną (oświetlenie, napęd, grzejnictwo, klimatyzacja i transport) i jej wykorzystania w przemyśle, transporcie, rolnictwie, budownictwie, gospodarce komunalnej. Specjalności i główne kierunki prac obejmują elektroenergetykę, materiały i technologie elektrotechniczne, metrologię, maszyny, transformatory, aparaty i urządzenia elektryczne, energoelektronikę, napędy i trakcje, technikę świetlną i ogniwa elektryczne.
Komitet został powołany w 1952 r.