WYDZIAŁY ELEKTRYCZNE w POLSCE

Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej

Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE w POLSCE

Instytut Elektrotechniki - Warszawa

Instytut Energetyki - Warszawa

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL - Katowice

ABB Centrum Badawcze - Kraków

Instytut Tele- i Radiotechniczny - Warszawa


UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE na ŚWIECIE

Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE)

Emerald Group

IEEE Magnetics Society

Institute of Electrical Engineering and Electronics (IEEE)

Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik - Graz

Institution of Engineering and Technology (IET)

Internacional Compumag Society (ICS)

Leibniz Universität Hannover (Germany)

Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS)

Technische Universität Dortmund (Germany)

Rheinisch -Westfälische Technische Hochschule Aachen (Germany)

Université de Liège (Belgium)

Univeriste d'Artois- Pole Bethune (France)

University of Pavia (Italy)

University of Southampton (UK)

The Electric Power Research Institute (EPRI)

The Power Systems Engineering Research Center (PSERC)

The Progress in Electromagnetic Research (PIER)


PRZYDATNE LINKI

ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

The Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC