Sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych - prof. dr hab. Henryka D. STRYCZEWSKA
Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego - prof. dr hab. Lech M. GRZESIAK
Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów - prof. dr hab. Andrzej DEMENKO
Sekcja Systemów Elektroenergetycznych - prof. dr hab. Zbigniew LUBOŚNY
Sekcja Teorii Pola i Obwodów Elektrycznych - prof. dr hab. Stanisław WINCENCIAK