----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         
       

XI International Conference on

COMPUTATION IN ELECTROMAGNETICS 

 CEM 2023

  11-14 April 2023, Cannes, France

https://cem2023.com/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 compumag  

XXIV International Conference on

COMPUTATION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS

 COMPUMAG 2023

  22-26 May 2023, Kyoto, Japan

https://www.compumag2023.com/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    SPETO 2023       

XLIV International Conference on

FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY  

 SPETO 2023

 24 - 26 May 2023 r. Gliwice - Ustroń, Poland

www.icspeto.polsl.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PES 17 

XVIII International Scientific and Technical Conference  

PROGRESS IN APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING
(POSTĘPY w ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ)

 

 PES - 17

 26 - 30 June 2023, Kościelisko, Poland

http://ptetis.pl/warszawa/konferencje-2/pes-konferencja-pl/

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 APE 23 

XX Scientific Conference  

ADVANCED IN POWER ENGINEERING
(AKTUALNE PROBLEMY w ELEKTROENERGETYCE)

 

 APE 2023

 21 - 22 June 2023, Gdańsk, Poland

https://eia.pg.edu.pl/ape

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         
                                                                                             isef 2023          

XXI International Symposium on

ELECTROMAGNETIC FIELDS IN MECHATRONICS, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 ISEF 2023

 12-15 September 2023, Pavia, Italia

https://isef.eu/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         
     pemine.komel             

XXXI Technical & Science Conference on

DESIGN & EXPLOITATION OF ELECTRCAL MACHINES AND DRIVES

 PEMINE 2023

  27-29 September 2023, Rytro k/Nowego Sącza, Poland

http://www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
 

 

SENE 2023


XVI Konferencja Naukowa

STEROWANIE W ENERGOELEKTRONICE
I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 SENE 2023

  22 - 24 listopad 2023, Łódź, Poland

http://www.sene.p.lodz.pl/