---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 07 grudnia 2020 r. odszedł od nas

 Dr hab. inż. Krzysztof LUDWINEK,  prof. P.Śk.

Kierownik Pracowni Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych na Wydziale Elektrotechniki Automatyki
i Elektroniki Politechniki Świętokrzyskiej. Wybitny specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych i systemów
energoelektronicznych, wspaniały dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej. Członek Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Towarzystwa Gospodarki Energetycznej, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stwierdzania Wymagań
i Kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opinia Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
w sprawie wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce 
[pdf]


Uprzejmie informujemy, że rozwiązanie zgłoszone przez Konsorcjum złożone przez Katedrę Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej & Zakładu Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o. pod nazwą „USH – ULTRASZYBKIE SYSTEMY HYBRYDOWE DO ZABEZPIECZANIA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO O DUŻYCH ENERGIACH MAGNETYCZNYCH" otrzymało ZŁOTY MEDAL w  119 Edycji Konkursu CONCOURS LÉPINE 2020. Serdecznie gratulujemy Autorom tego wyróżnienia [pdf]

Medal

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 listopada 2020 r. odszedł od nas

 Prof. dr hab. inż. Janusz TUROWSKI

 Emerytowany profesor zwyczajny, doctor honoris causa Pavia University Włochy, były Prorektor Politechniki Łódzkiej, Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej wieloletni Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Politechniki Łódzkiej, twórca Polskiej i światowej Szkoły „Elektrodynamiki Technicznej”, członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych, honorowy członek i wiceprzewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Stowarzyszenia UNESCO-UNISPAR, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, prezes wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych, wspaniały dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej, wybitny uczony i humanista, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi

 

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 25 listopada br. o godz. 10.00 odbyło się II Posiedzenie Plenarne Komitetu Elektrotechniki PAN. Zebranie plenarne odbyło się w formie zdalnej, w ramach którego:

 • Pan Prof. Bolesław Zaporowski przedstawił referat naukowy, nt. „Budowa bezpiecznego i zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego z elektrowniami jądrowymi w Polsce”,
 • przeprowadzono dyskusję nad stanowiskiem KE PAN dot. budowy elektrowni atomowej w Polsce.
 • uzupełnio skład Komitetu Naukowego Wydawnictwa Archives of Electrical Engineering (AEE). Dyskusja nad planami wydawniczymi czasopisma AEE.
 • odbyła się dyskusja i głosowanie ws. nadania patronatu KE Konferencji Aktualne Problemy w Elektroenergetyce.
 • omówiono aktualną działalności KE PAN,
 • zaproszono do współpracy wybitnych naukowców z zakresu Elektrotechniki. Wybór Członków Stowarzyszonych z Sekcjami KE.


"Każda podróż ma znaczenie"
- Broszura informacyjna Kampanii Społecznej ELEKTROMOBILNI.PL  

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2020 r. Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN podjeło decyzję o udzieleniu patronatu naukowego dla Kampanii Społecznej "ELEKTROMOBILNI.PL". Szczególowe informacje o niniejszej Kampanii można znaleść na stonie ELEKTROMOBILNI.PL

elektromobilniPL logo

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN, w ramach którego:

 • Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN (KE PAN) prof. M. Łukaniszyna przedstawił zebranym relację z posiedzenia Wydziału IV PAN z dn. 25.09. w W-wie.
 • dyskutowano nad aktualnie prowadzonymi pracami nad Regulaminem Komitetu, w szczególności zaś nad kwestią dotyczącą członków stowarzyszonych z Sekcjami.
 • Dyskusja nad inicjatywą Przewodniczacego KE PAN w zwiazku z listem otwartym do Ministra NiSW w sprawie punktacji czasopism z zakresu Elektrotechniki.
 • Dyskusja nad stanowiskiem Komitetu Elektrotechniki PAN w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce.
 • Podjęto decyzję o udzieleniu Patronatu Komitetu Elektrotechniki PAN "Kampanii Społecznej Elektromobilni.pl".
 • Omówiono oraz przyjeto plany pracy poszczególnych Sekcji KE PAN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. odszedł od nas

 

Dr hab. inż. Bronisław Drak, prof. PŚl. 

Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Wybitny specjalista w dziedzinie elektrodynamiki, znakomity naukowiec, wspaniały dydaktyk. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,  Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużonemu dla Energetyki, odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. odszedł od nas

 

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Walczuk 

Wybitny naukowiec, wieloletni Kierownik Zespołu Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Zastępcą Dyrektora ds. nauki i współpracy z przemysłem Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych. Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń i zespołów doradczych, m.in. senior member IEEE, członek Advisory Group  for ICEC oraz The New York Academy of Sciences.Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Politechniki Łódzkiej. 

 

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Profesor Miroslaw Dabrowski (2013) "The emergence and development of the Electrical Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences" Archives of Electrical Engineering, vol. 62(1), pp. 179-182.


Profesor Kazimierz Zakrzewski (2013) "Electrical Engineering Committee 1990-2012", Archives of Electrical Engineering, vol. 62(1), pp. 183-188. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2020 r. odszedł od nas

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Walczak 

Wybitny naukowiec, wieloletni pracownik Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W latach 2009-2019 Kierowniki Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji,  Członek Senatu Politechniki Śląskiej. Za swoją pracę Profesor J. Walczak został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej oraz wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej, a także nagrodą społeczności studenckiej "Złota Kreda".

 

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wykaz członków Rad Wydziałów Elektrycznych w Polsce [pdf]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2019 r. w Kielcach, odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Demence. Z tej okazji składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje [pdf].

Miło nam poinformować, że Kapituła XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych postanowiła przyznać Panom Profesorom: Markowi Bartosikowi, Piotrowi Borkowskiemu oraz Franciszkowi Wójcikowi z Politechniki Łódzkiej, nagrodę badawczą za pracę pt.: Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils. Serdecznie gratulujemy wyrózniania Panom Profesorom.

Uchwała Prezydium PAN w sprawie regulaminu wyboru członków i organów komitetów naukowych [pdf]

Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2019” zorganizowanej w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Poznaniu [pdf]

Informujemy, że ukazał się nowy numer kwartalnika Archives of Electrical Engineering. Elektroniczne wersje artykułów zamieszczone w numerze znajdują się na stronie:   Archives of Electrical Engineering

 

Sprawozdanie z „XIII Symposium of Magnetic Measurements and Modelling SMMM’2018”, zorganizowanego w dniach 8-10 października 2018 roku w Wieliczce [pdf] 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2018 r. w Lublinie, odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. inż. Marianowi Kaźmierkowskiemu. Z tej okazji składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje [pdf].


Uprzejmie informujemy, że przygotowany został przez Komitet Elektrotechniki wykaz podręczników z dyscypliny Elektrotechnika w zakresie:

 • Teorii obwodów elektrycznych [pdf]
 • Teorii pola elektromagnetycznego [pdf]
 • Maszyn elektrycznych i Transformatorów [pdf]
 • Napędu elektrycznego i Energoelektroniki [pdf]
 • Trakcji elektrycznej [pdf]
 • Sieci i systemów elektroenergetycznych [pdf]
 • Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych [pdf]
 • Techniki świetlnej [pdf]
 • Elektrotermii [pdf]
 • Wielkich mocy i wysokich napięć [pdf]


Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.10.2017r. o godzinie 11.00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w Starej Kotłowni, odbyło się posiedzenie Komitetu Elektrotechniki PAN. Program posiedzenia w załączeniu [pdf]

 

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2017r.  Sekretarz Techniczny Komitetu Elektrotechniki dr inż. Rafał M. Wojciechowski uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego  pt. "Skuteczne algorytmy polowych obliczeń przetworników elektromagnetycznych z wykorzystaniem modeli dwu- i trójwymiarowych".  Gratulujemy dr hab. R.M. Wojciechowskiemu tego osiągnięcia.


Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej z dnia 7 czerwca 2017r.  Pani dr inż. Janina Rząsa uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "Bezpośrednie napięciowe przekształtniki matrycowe".  Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. inż. Janinie Rząsie.

 
Relacja z obchodów Jubileuszu 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 23 stycznia 2017r. [pdf]


Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 11 stycznia 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk technicznych dr  hab. inż.  Jerzemu Barglikowi z Politechniki Śląskiej. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.


Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN w dniu 8 lutego 2017 w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki  o godz. 11:30. Tematem posiedzenia jest współpraca międzynarodowa krajowego systemu elektroenergetycznego. W trakcie spotkania przedstawione zostaną dwa referaty. Robert Paprocki – Doradca Zarządu PSE – przedstawi referat pt. Aktualne wyzwania pracy połączeń synchronicznych KSE z RGCE, a Robert Trębski - Zastępca dyrektora w Departamencie Usług Operatorskich, wystąpi z referatem pt: Aktualne wyzwania pracy połączenia B2B z z systemem LitGrid.

Sprawozdanie z sesji naukowo-technicznej "Elektrotechnologie- stan obecny i perspektywy zastosowań w elektryce i energetyce" zorganizowanych podczas IX edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, które odbyły się w dniach 15-17 listopada w Lublinie [pdf]


Miło nam poinformować Państwo, że Profesor Marian P. Kaźmierkowski, członek rzeczywisty PAN, został uhonorowany 2017 IEEE Medal in Power Engineering . Profesor M.P. Kazmierkowski uzyskał medal For leadership in and pioneering contributions to the development of power electronic converters and electric drive control systems https://www.ieee.org/documents/pwr_engrg_rl.pdf .  Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki PAN, wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i Polskim Komitetem Elektrotechnologii SEP organizują sesję naukowo-techniczną pt. „ Elektrotechnologie – stan obecny i perspektywy zastosowań w elektryce i energetyce”, podczas IX edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, odbywających się w dniach 15-17 listopada w Lublinie (http://www.energetics.targi.lublin.pl/aktualnosci) .

Sesja odbędzie się 16 listopada 2016 r w godzinach od 11:00 do 12:15 w sali konferencyjnej B2B Centrum Targowo-Wystawienniczego Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin oraz w godzinach 14:00-16:00 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w sali 212 przy ul. Nadbystrzyckiej 38A, 20-618 Lublin.

Program obu sesji przedstawia plakat, do pobrania na stronach Targów Lublin S.A. (http://www.energetics.targi.lublin.pl/elfinder/files/plakat%20sesja%20PAN%20Energetics_WEiI.pdf).


Sprawozdanie z  VI IEEE Lighting Conference Of The Visegrad Countries "LUMEN V4”, zorganizowanej w dniach 13-16 września 2016 w Karpaczu [pdf]

 

Zdjęcia z pogrzebu ś.p. prof. Kazimierza Zakrzewskiego nadesłane przez doc. J. Mukosieja


Wspomnienie o prof. Kazimierzu Zakrzewskim (1938 - 2016) [pdf]

Sprawozdanie z  XXIV International Symposium on „Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits”, zorganizowanego w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2016 w Helsinkach (Finlandia) [pdf]

Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napięć IW-2016”, zorganizowanej w dniach 23-25 maja 2016 r. w Będlewie [pdf]

Sprawozdanie z LII Międzynarodowego "Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016" zorganizowanej w dniach 20 -22 czerwca 2016 r. w Kazimierzu Dolnym [pdf]


Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało odwołanie złożone przez prof. A. Demenko - redaktora naczelnego czasopisma Archives of Electrical Engineering, przyznając tym samym czasopismu Archives of Electrical Engineering maksymalną liczbę 15 punktów dla czasopism znajdujacych się w części B wykazu opublikowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Nauki p. Magdaleny Maciejewskiej [pdf].

Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowej „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2015” zorganizowanej w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Poznaniu [pdf]


List gratulacyjny przesłany do prof. Lech M. Grzesiaka Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z okazji Jublileuszu 95-lecia Wydziału Elektrycznego przez Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki prof. Andrzeja Demenko [pdf]

JUŻ 39 RAZY SPOTKALIŚMY SIĘ NA IC-SPETO notatka informacyjna o XXXIX Międzynarodowej Konferencji z "Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO 2016" zorganizowanej w Gliwicach - Ustroniu w dniach 18-21 maja 2016r.

Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL - Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych zorganizowanej w dniach 18−20 maja 2016 r. w  Rytrze [pdf]

W dniach od 31 maja - 3 czerwca 2016r. odbył się XXVI Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. Organizatorem XXVI Zjazdu był  Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu znajdują się na stronie internetowej  http://www.zjazddziekanow2016.el.pcz.pl/

Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice "Innowacje szansą rozwoju gospodarki" zorganizowanej w dniach 20−22 kwietnia 2016 r. w  Łagowie [pdf]

Sprawozdanie z XII  Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern Electrified Transport– MET’2015” zorganizowanej w dniach 4-7 października 2015 r. w Trogir, Chorwacja [pdf]


Relacja z spotkania noworocznego Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [pdf]

Informujemy, że ukazał się nowy numer kwartalnika Archives of Electrical Engineering. Elektroniczne wersje artykułów zamieszczone w numerze znajdują się na stronie:   Archives of Electrical Engineering

Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetycze APE 2015” zorganizowanej w dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Jastrzębiej Górze [pdf]

Informujemy, że w numerze 2/2015 Kwartalnika Naukowo - Technicznego Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  ukazało się Streszczenie Ekspertyzy Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechniki przygotowanej przez Komitet Elektrotechniki PAN.

Sprawozdanie z XX Konferencji Naukowej „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2015” zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Poznaniu [pdf]

Sprawozdanie z LI Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME'2015 zorganizowanego w dniach 21-24 czerwca 2015r. w Chmielnie - Gdańsku [pdf].

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 24 czerwca 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał tytuł profesora nauk technicznych dr  hab. inż.  Jakubowi Furgale z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

TO JUŻ XXXVIII IC-SPETO notatka informacyjna o XXXVIII Międzynarodowej Konferencji z "Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO 2015" zorganizowanej w Gliwicach - Ustroniu w dniach 20-23 maja 2015r.

Sprawozdanie z XXIV Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMiNE 2015” zorganizowanego w dniach 27-29 maja 2015 r. w Rytrze k. Nowego Sącza [pdf]

W dniach od 27 -30 maja 2015r. odbył się XXV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. Współorganizatorami XXV Zjazdu był Wydział Elektryczny i Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu znajdują się na stronie internetowej http://www.zjazd.aei.polsl.pl/ .

W dniach 27 – 28 kwietnia 2015 roku członkowie Komitetu Elektrotechniki PAN przebywali w Kielcach na zaproszenie Władz Politechniki Świętokrzyskiej. W czasie pobytu spotkali się z pracownikami Politechniki i zwiedzali Uczelnię oraz laboratoria Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Członków Komitetu gościnnie przyjmował JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak i Dziekan ww. Wydziału prof. dr hab. inż. Antoni Różowicz. W drugim dniu pobytu w sali Senatu Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się Posiedzenie Komitetu. W pierwszej, otwartej części Posiedzenia prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak i prof. dr hab. inż. Antoni Różowicz przedstawili znaczące osiągnięcia Uczelni w okresie jej dotychczasowej, pięćdziesięcioletniej działalności.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2015 r. w Krakowie, odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. Z tej okazji składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje [pdf,pdf]

Uprzejmie informujemy, że opracowana została przez Komitet Elektrotechniki PAN " Ekspertyza - Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika"
[pdf]

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał tytuł profesora nauk technicznych dr  hab. inż.  Sławomirowi Szymańcowi z Politechniki Opolskiej. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi. 

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał tytuł profesora nauk technicznych dr. hab. inż.  Piotrowi Borkowskiemu. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego 2015 r. w Kielcach, odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu. Z tej okazji składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje [www].

Sprawozdanie z XI Sympozjum Pomiarów Magnetycznych SPM’2014 zorganizowanego w dniach 20-22 października 2014r. w Czarnym Lesie k. Częstochowy [pdf]

Uprzejmie informujemy, że ukazała się monografia pt. Advanced and intelligent control in power electronics and drives, pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Frede Blaabjerg, José Rodríguez (eds.), Ser. Studies in Computational Intelligence, vol. 531, Springer, 2014 [pdf]   

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Mariusz Swora z Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie oraz dr hab. Jacek Kamiński, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie zostali nagrodzeni przez międzynarodową organizację Energy Regulators Regional Association prestiżową nagrodą ERRA Regulatory Research Award za studium pt. Liquidity and Transparency of the Wholesale Electricity Market: The Duty to Trade on a Power Exchange (Płynność i Przejrzystość hurtowego rynku energii elektrycznej: obowiązek obrotu energią za pośrednictwem giełdy). Informacja o nagrodzie w załączeniu [www,www, pdf]

Uprzejmie informujemy, że ukazała się trzytomowa monografia  „Automatyka Systemowa a Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne”, Szczerba Zbigniew (red.). Monografia została wydana przez Politechniką Gdańską, Gdańsk 2013. Załączamy informację o monografii, nadesłaną przez prof. Z. Szczerbę [pdf]

Sprawozdanie z XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014 zorganizowanego w dniach  2 - 4 lipca 2014, w Pilsen, Czech Republic [pdf].

Informacja o wizycie w Chinach prof. Ryszarda Sikory i prof. Tomasza Chady, wybitnych polskich specjalistów w badaniach nieniszczących i diagnostyce technicznej [pdf]

Sprawozdanie z L Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME'2014 zorganizowanego w dniach 22-25 czerwca 2014r. w Szczawnicy zamieszczono w Biuletynie Sekcji Maszyn i Transformatorów Nr 73

Uprzejmie informujemy, że do Komitetu Elektrotechniki nadesłane zostały informacje o uzyskaniu stopnie doktora habilitowanego przez następujące osoby:

 • Dr hab. inż. Agnieszka Ewa Wolska, tytuł rozprawy: Promieniowanie optyczne w środowisku pracy, data nadania stopnia  - 30.04.2014

 • Dr hab. inż. Paweł Idziak, tytuł rozprawy, Analiza wybranych zjawisk sprzężonych zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego, data nadania - 06.05.2014

 •  Dr hab. inż. Stefan Brock, tytuł rozprawy, Struktury odpornego sterowania elektrycznego napędu bezpośredniego z wykorzystaniem koncepcji sterowania ślizgowego, data nadania - 27.05.2014

 •  Dr hab. inż. Renata Markowska, tytuł rozprawy, Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym w obiektach budowlanych, data nadania stopnia - 28.05.2014

 •  Dr hab. inż. Hubert Morańda, tytuł rozprawy, Ocena stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych i rozpoznawanie defektów z wykorzystaniem technik cyfrowych, data nadania - 10.06.2014

Sprawozdanie z XXIII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych PEMiNE 2014” zorganizowanego w dniach 28-30 maja 2014 r. w Rytrze k. Nowego Sącza [pdf]

 

Zakończone zostały, przewidziane na 2013 rok, prace nad ekspertyzą „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika”

Obejmująca ponad 80 stron wstępna wersja ekspertyzy została wysłana do wszystkich członków Komitetu Elektrotechniki. Osoby spoza Komitetu zainteresowane przygotowanym materiałem mogą kontaktować się z sekretarzem technicznym Komitetu, dr. Rafałem Wojciechowskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub z redaktorem technicznym Ekspertyzy, dr. Mariuszem Barańskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).